Zonguldak Bülent Ecevit háskólinn mun ráða akademískt starfsfólk

zonguldak bulent ecevit háskóli mun ráða akademískt starfsfólk
zonguldak bulent ecevit háskóli mun ráða akademískt starfsfólk

Zonguldak Bülent Ecevit háskólinn mun ráða akademískt starfsfólk; Reglugerðinni um málsmeðferð og meginreglur varðandi aðalpróf og inntökupróf sem beita á skipun í starfsmenn deildarinnar Aðrir en akademískir starfsmenn sem birtir eru í Lögbirtingablaði dagsett 09.11.2018 og 03.10.2019 vegna umsókna og skipana sem verða gerðar til akademískra starfsmanna tilkynnt af Zonguldak Bülent Ecevit háskóla skal beitt.

Prófsáætlun
Upphafsdagur tilkynningar: 05.12.2019
Umsóknarfrestur: 19.12.2019
Fyrirfram niðurstaða Tilkynning dagsetning: 25.12.2019
Inngangspróf dagsetning: 30.12.2019
Niðurstaða Lýsing Dagsetning: 07.01.2020

Umsóknarfrestur er 15 dagar frá birtingu dagsetningar auglýsingarinnar.

Samkvæmt almennum og sérstökum skilyrðum umsóknarinnar, eru umsækjendur sem sækja um starfsfólk deildarinnar skyldir fylgja eftirfarandi skjölum við beiðnir sínar sem lagðar verða fyrir deildarforseta eða háskóla.

1- Beiðni

2- Ljósrit af persónuskilríki,

3- Ljósrit af prófgráðu frá BA-prófi, meistara- og doktorsprófi eða framleiðsla rafrænna stjórnvalda (samþykkja skal jafngildi prófskírteina erlendis frá.)

4- Ljósrit af grunn-, meistara- og doktorsriti,

5- Ljósrit af erlendu tungumálavottorði

6- Ein mynd,

7- Ferilskrá,

8- Miðprófsvottorð (ALES),

9- Dómaraskráningarvottorð (nýjasta 1 (eitt) mánaðarlega)

10- Skjal þar sem fram kemur að herþjónusta sé aflýst, stöðvuð eða undanþegin karlkyns frambjóðendum,

11- Samþykkt vottorð um þjónustu / reynslu,

12- Umsóknareyðublað (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html heimilisfang).

- Umsóknir verða að vera gerðar persónulega eða með pósti.

- Ekki verður tekið við seinkun á póstinum eða umsóknir verða ekki samþykktar ef eitt af ofangreindum skjölum vantar.

- Netfang þar sem niðurstöðurnar verða kynntar: http://w3.beun.edu.tr

- 1 (einn) einstaklingur getur ekki leitað til fleiri en eins starfsfólks á sama tíma. Allar umsóknir frambjóðenda sem reynst eiga við fleiri en eitt starfsfólk falla niður.

- Þeir sem í ljós koma að hafa gefið rangar yfirlýsingar í tilskildum gögnum verða taldir ógildir og verða ekki skipaðir. Jafnvel þótt þeir séu skipaðir, verða þeir felldir niður og geta ekki krafist neinna réttinda.

- Háskólinn okkar áskilur sér rétt til að gera breytingar á prófdagatalinu og hætta við hvert stig tilkynningarinnar. Tilkynnt er um allar tilkynningar sem gerðar eru á vefsíðu háskólans. Engin skrifleg tilkynning skal gerð til einstaklinganna.

ALMENNAR SKILYRÐI
(1) Í þeim tíma sem skipað verður til akademískra starfsmanna innan gildissviðs þessarar reglugerðar;

a) Að uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í 657 gr. embættismannalaga nr. 48,

b) Lágmarkseinkunn 70 frá ALES, lágmarksstig 50 frá aðalprófi í erlendum tungumálum sem háskólaráðið hefur samþykkt eða samsvarandi stig samsvarandi prófs. ALES-stig eru talin 70 í formats- og lokamati stigum umsækjenda sem vilja njóta góðs af undanþágu frá aðalprófi.

(2) Með ákvörðun öldungadeildarinnar geta háskólar og hátæknistofnanir ákvarðað stig fyrir ofan ALES og erlendar stíflur sem eru skilgreindar í þessari reglugerð, nema kennarastéttin á þeim sérsviðum sem ákvörðuð er af Háskólanámi iðnskóla.

(3) Til að nota við útreikning á grunnnámi í grunnprófi og lokamati
Jafngildi 4 og 5 matskerfa við 100 matskerfið ræðst af ákvörðun háskólaráðs. Jafngildi annarra flokkunarkerfa við 100 flokkunarkerfið er ákvarðað af öldungadeildum háskólanna.

(4) Frambjóðendum, á tungumálakennslu og þjálfunaráætlunum, sem kennurum verður úthlutað við skipun námsins, verður úthlutað á kennslumáli; Í skipan sem skipuð verður til kennarastéttarinnar í samræmi við i-lið fyrstu málsgreinar 4 í 11 / 1981 / 2547 dagsett og 5 / 80 / XNUMX, þær skipanir sem verða gerðar til kennara á viðkomandi tungumál; Í alþjóðasamskiptum og skipan háskólanema er gerð krafa um að leiðbeinandi sem starfar í beittum einingum erlends tungumáls skuli hafa að minnsta kosti eitt XNUMX stig úr aðal erlendu prófi sem samþykkt er af ráðinu fyrir háskólanám eða samsvarandi einkunn úr prófi sem er samþykkt sem jafngild.

Í umsóknum útskriftarnema sem ekki eru ritgerðir til kennarastéttarinnar; Beita skal ákvæðum Dair-reglugerðarinnar um breytingu á reglugerð um málsmeðferð og meginreglur varðandi aðalpróf og inntökupróf, sem beitt skal fyrir starfsfólk annað en akademískt starfslið Açık, sem birt var í Stjórnartíðindum dagsett 03.10.2019.

SÉRSTÖK SKILYRÐI
(1) Þeir sem verða skipaðir í sérsvið sem ákvörðuð eru af háskólanámi verkmenntaskólanna verða að hafa meistaragráðu eða hafa að minnsta kosti tveggja ára reynslu á þessu sviði að því tilskildu að þeir séu með BA gráðu og votta það.

UNDANÞÁGUR
(1) Ekki er gerð krafa um miðlæga prófkröfu fyrir þá sem hafa lokið doktorsprófi eða læknisfræði, tannlækningum, lyfjafræði og dýralæknisfræði eða kunnáttu í listum, en þeim verður úthlutað til sérsviða iðnskólanna sem ákvörðuð er af Menntamálaráði og hafa unnið eða starfað í akademískum starfsmönnum háskólanna.

(2) Starfsmenntaskólar verða gerðir að kennurum nema kennara í 4. mgr. 6 greinar þessarar reglugerðar.
krafa um erlenda tungumál er ekki krafist fyrir umsóknir.

Deild Það er kennari. YDS EÐA JAFN GILD DESCRIPTION
ÇAYCUMA atvinnuskóli
Stjórnun borgaralegra flutninga 1 Að útskrifast frá flugrekstrardeild eða flugstjórnardeild. Að hafa meistaragráðu í skyldu sviði
REKTOR
1 50 Tölvu- og hugbúnaðarverkfræði, tölvunarfræðiverkfræði, tölvuverkfræði, tölvu- og upplýsingatækniverkfræði, upplýsingakerfisverkfræði, tölvunarfræði og verkfræði, hugbúnaðarverkfræði, rafeindaverkfræði, raf-rafræn verkfræði, rafræn samskiptaverkfræði, tölvunám, tölvunám og kennslutækni Að útskrifast úr einni af grunnnámunum og hafa að minnsta kosti meistaragráðu á skyldu sviði.
1 50 Að vera útskrifaður af tyrkneskri tungu og bókmenntum eða tyrkneskri kennslu og hafa meistaragráðu á skyldu sviði.
ÇAYCUMA atvinnuskóli matvæla- og landbúnaðarskóla
Vinnslutækni 1 Útskrifaðist frá líffræðideild. Framhaldsnám í sameindalíffræði eða sameindalíffræði og erfðafræði og doktorspróf í sameindalíffræði og erfðafræði. Að staðfesta að námskeiðin í lífefnafræði og lífeðlisfræði hafa reynslu af rannsóknarstofu og að þau séu þjálfaðir í góðum rannsóknarstofuháttum, hæfni tilrauna og kvörðunarrannsóknarstofa.

Fyrir nánari upplýsingar um auglýsingu SMELLTU HÉR

Járnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir