Samgönguráðuneyti og innviðir ráðherra til að kaupa aðstoðarmann eftirlitsmanns

aðstoðarráðherra samgöngumála og innviða
aðstoðarráðherra samgöngumála og innviða

Samgönguráðuneyti mun ráðning aðstoðareftirlitsmanna; 8 í flokknum Almenn stjórnsýsluþjónusta til að vera starfandi í eftirlitsþjónustu samgöngumála og mannvirkja. Til þess að bjóða upp á opið verkefni til 5 (fimm) aðstoðareftirlitsmanna verður inngöngupróf aðstoðareftirlitsmanns haldið samkvæmt ákvæðum reglugerðar um skoðunarþjónustu samgönguráðuneytisins.

Inntökuprófið er sem hér segir;

1- KRÖFUSKRIFT vegna prófa

a) Til að uppfylla skilyrðin sem fram koma í 657 grein laga um opinbera starfsmenn nr. 48, (Umsækjendur sem eiga rétt á að taka munnlegt próf verða beðnir um að skrá sakaskrá þeirra.)

b) Að minnsta kosti fjögurra ára grunnnám; Lög, stjórnmálafræði, hagfræði, viðskiptafræði, deildir í hagfræði og stjórnsýslufræði og að minnsta kosti fjögurra ára grunnnám og jafngildi þessara skóla sem samþykkt voru af Ráðinu um háskólanám í Tyrklandi eða erlendis til að hafa lokið einni háskólanámi,

c) Í umsóknum sem verða gerðar úr hópi frambjóðenda sem fá lágmarks 2018 (Sjötíu) stig eða hærri úr gerð A KPSS P2019 stigagjafarprófs fyrir opinbera starfsmenn (KPSS) sem gerðar eru af Mælingu, vali og staðsetningarmiðstöð (ÖSYM) í 48 og 70; að vera í fyrsta 100 (Hundrað) frambjóðendum samkvæmt stigahæstu einkunn, (Ef fjöldi umsækjenda, sem fullnægir prófkröfum og fleiri en 100 einstaklingar, er fleiri en 100 einstaklingur, skal fyrsti 100 frambjóðandinn sem ákvarðaður verður vegna stigs hæstu stigs fara í inntökuprófið og XNUMX. Frambjóðendum / frambjóðendum með jafna stig verður boðið í prófið)

d) Ekki vera yngri en 01 frá og með 01 / 2019 / 35, (fæddur 1 janúar 1984 og síðar)

e) Hafa eðli og hæfi eftirlitsins,

f) Hvað varðar heilsufar, að fara til allra landshluta, til að geta þjónað í alls konar loftslags- og ferðaskilyrðum, til að koma í veg fyrir framhald á verkefni líkams- eða geðsjúkdóma eða líkamsfötlunar og fötlunar, (Frambjóðendurnir sem koma til greina í munnlegt próf verða teknir af fullgildum þjálfunar- og rannsóknarsjúkrahúsum Óskað verður eftir skýrslu læknaráðs)

g) Frágangi, undanþágu eða frestun herþjónustu fyrir karlkyns frambjóðendur (Karlkyns frambjóðendur sem eiga rétt á að fara í munnlegt próf verða að leggja fram hernaðarvottorð.)

h) Að skuldbinda sig ekki til neinnar stofnunar, (undirrituð yfirlýsing sem gefur til kynna að þau heyri ekki undir þjónustuskuldbindingu verði tekin frá frambjóðendum sem eiga rétt á að taka munnlegt próf.)

i) Að taka prófið í fyrsta eða annað skipti,

2- Umsóknarform og staður

Umsækjendur sem vilja taka þátt í inntökuprófinu, hefst daginn eftir birtingu próftilkynningarinnar í Lögbirtingablaði, að því tilskildu að þeir uppfylli skilyrðin sem að framan greinir, í síðasta lagi til 16 / 12 / 2019 dagsetningar á föstudaginn;

"Samgönguráðuneytið og Infrastructure ráðuneyti endurskoðunarþjónustu Directorate (Block, 6 Floor.) Basic Turayliç Caddesi No: 5, Póstnúmer: 06338, Emek Çankaya / Ankara / TURKEY"

Heimilisfangið er hægt að gera persónulega eða með skráðum pósti. Fyrir umsóknir í pósti verður dagsetningin 16 / 12 / 2019 að ná því heimilisfangi sem tilgreint var á föstudaginn fyrir lok vinnutíma. Umsóknir sem ekki eru sendar til formennsku vegna tafa á pósti og af öðrum ástæðum eða sem ekki uppfylla skilyrðin sem tilkynnt er í tilkynningunni verða ekki afgreidd.

Listi yfir þá sem eiga rétt á að fara í skriflegt inntökupróf er að finna á heimasíðu ráðuneytisins ( uab.gov.tr/duyuru á).

Frambjóðendur munu sækja um skriflegt próf;
a) Umsóknareyðublað umsækjenda,
b) Niðurstöður skjal KPSS (skoðun og athugun á gildistíma og nákvæmni verður gerð),
c) Upprunalegt eða staðfest afrit af prófskírteini eða háskólaprófi fyrir háskólanám,
d) Vegabréfamyndir af 6 verkum sem teknar voru síðustu 1 (sex) mánuði,
e) Afrit af persónuskilríki og úrtaki skráðs íbúa

Þeir bæta. Umsóknarform umsækjanda fylgir tilkynningunni sem birt er á heimasíðu ráðuneytisins. Frambjóðendur bera ábyrgð á nákvæmni skjalanna sem lögð eru fram í umsóknum þeirra. Frambjóðendum sem síðar er komið í ljós að þeir uppfylla ekki kröfur umsóknar geta ekki krafist neinna réttinda. Komist í ljós að skjölin eru sviksamleg eða sviksamleg verður byrjað á nauðsynlegu réttarferli gagnvart frambjóðandanum.

3 - DAGSETNING OG STJÓRN

Inntökuprófið verður haldið í Ankara í tveimur áföngum, fyrst skrifað og síðan munnlegt í fjölvalsprófsferlinu.

Skriflegur hluti prófsins verður haldinn 29 / 12 / 2019 á sunnudaginn kl 10: 00 “Ankara Yıldırım Beyazıt lagadeild Háskólans 15 júlí bygging Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Street Etlik / Ankara “og frambjóðendurnir sem eiga rétt á að fara í skriflegt próf verða tilkynntir á 18 / 12 / 2019 dagsetningu á heimasíðu samgönguráðuneytisins (uab.gov.tr/duyurular) á XNUMX / XNUMX / XNUMX heimilisfanginu. færsluskjöl frá þessari síðu. Fyrir utan þetta verður engin tilkynning send umsækjendum varðandi skriflegt inntökupróf.

Frambjóðendum verður gert að taka skriflegt próf með inngönguskírteini sínu (uab.gov.tr/duyurular) ásamt kennivottorði með kennitölu eða vegabréf með gildistíma sem nota á til að bera kennsl á.

Nöfn, dagsetning og staður munnlegrar prófs verður tilkynnt á heimasíðu ráðuneytisins (uab.gov.tr/announcements).

4- FORM OG MÁL UM SKRIFTT próf

Hið skriflega próf verður haldið með 5 (fimm) valkostum í samræmi við krossprófunaraðferðina. Í skriflegu prófinu verða frambjóðendur spurðir samtals tuttugu og fimm spurninga, þar af fjórir sem eru fjögur stig fyrir prófhópa í lögum, hagfræði, fjármálum og bókhaldi og 20 (tuttugu) fimm fyrir hvern prófhóp í erlendum tungumálum. Allur skriflegur próftími er 120 mínútur.

Námsefni skriflegs prófs eru hér að neðan.
1. THE LAW
a) Stjórnskipunarlög,
b) Almennar meginreglur stjórnsýsluréttar, stjórnsýsludómstóla, stjórnsýslustofnun,
c) Refsilöggjöf (almennar meginreglur og glæpur gegn ríkinu),
c) Borgaraleg lög (almennar meginreglur og raunverulegur réttur),
d) Skyldulög (almennar meginreglur),
e) Viðskiptalög (viðskiptalög, lög um viðskipti og stjórntæki),
f) Lög um siglingaviðskipti (almennar meginreglur, lagaleg skipan hafsvæða, réttarstaða og reglugerðir tyrkneska sundsins, flutningssamninga, samninga um farþegaflutninga),
g) Vinnumálalög (almennar meginreglur, lög um stéttarfélög, kjarasamningar um vinnuafl),
f) Framkvæmd og gjaldþrotalög (almennar meginreglur),

2. hagfræði
a) Örhagfræði,
b) Þjóðhagfræði,
c) Alþjóðleg hagfræði,
c) Rekstrarhagfræði,

3. Fjármál
a) Fjármálastefna,
b) Opinber tekjur og gjöld,
c) fjárhagsáætlun,
c) Almennar meginreglur tyrkneskra skatta löggjafar,

4. Bókhald:
a) Almenn bókhald
b) Efnisgreining og tækni,
c) Viðskiptareikningur,

5. Erlendur tungumál:
a) English,

5) EVALUATION

Inntökupróf; skriflega og munnlega. Hið skriflega próf verður fjölval. Umsækjendur sem ekki ná árangri í skriflegu prófinu eiga ekki rétt á að taka þátt í munnlega prófinu. Heildarseinkunn í inntökuprófi er 100, sem er aðskilið frá skriflegu prófhópunum og sú eina í munnlega prófinu. Til þess að teljast árangursríkur í skriflegu prófinu ætti hver skora sem fæst úr skriflegum prófhópum, öðrum en erlendum tungumálum, ekki að vera minni en 60 og meðaltalið ætti ekki að vera minna en 70. Einkunn í erlendum tungumálum verður ekki talin með í meðaltalinu og verður talin ástæða fyrir valinu. Inntökupróf er reiknað með því að taka tölur meðaltal munnlegs prófseinkunn og skriflegt prófstig þeirra frambjóðenda sem ná árangri í munnlega prófinu. Við ákvörðun á árangursgráðu frambjóðendanna, ef stig við inntökupróf eru jöfn, mun frambjóðandinn sem er með hátt skriflegt prófseinkunn, og ef inntökuprófsstigið og skriflega prófatriðin eru jafnir, hafa frambjóðandinn sem hefur beitt KPSS-stigi forgang. Einkunn 70 eða hærri í inntökuprófi er ekki talin réttur sem aflað er fyrir þá frambjóðendur sem eru utan fjölda starfsmanna sem skipaðir verða.

20 frambjóðandanum verður boðið að hefja munnlegt próf frá frambjóðandanum með hæstu einkunn úr skriflegu prófinu. Frambjóðendum með sama stig og síðasti frambjóðandinn sem boðið er til verður boðið í munnlegt próf.

Nöfn frambjóðenda sem eiga rétt á að taka munnlegt próf, dagsetningu og stað munnlegs prófs (uab.gov.tr/duyuru á).

Í munnlegu prófinu, frambjóðendurnir; Almennt verður metið stig þekkingar á sviði og upplýsingaöflun, flutningshraði, hæfileiki til að tjá sig, rökhugsunarkraft, verðleika, framsagnarhæfileika, hegðun og hæfi fyrir fagið, sjálfstraust, sannfæringarkraft og trúverðugleika, almenna getu og almenna menningu, hreinskilni gagnvart vísinda- og tækniþróun.

Til að geta talist árangursríkur í munnlegu prófinu ætti tölur meðaltals skora sem gefinn er af hverjum formanni prófdómsins og félaga yfir fullri einkunn 100 ekki að vera minna en 70.

Inntökuprófið ætti ekki að vera minna en 70 til að geta talist aðstoðarskoðunarmannapróf.
Listi yfir frambjóðendur svo og frumlegt og frumlegt númer skriflegs og munnlegs hluta inntökuprófsins er að finna á heimasíðu ráðuneytisins (uab.gov.tr/duyuru áog niðurstöður inntökuprófsins verða tilkynntar umsækjendum með skráðum pósti.

6) ÖNNUR MÁL

Hægt er að fá skjöl sem krafist er fyrir prófið og aðrar ítarlegar upplýsingar (uab.gov.tr/announcements) hjá samgönguráðuneyti og skoðunarþjónustu fyrir mannvirki (0312) 203 10 84- (0312) 203 18 81 símanúmer.

Frambjóðendur geta lagt fram andmæli sín við prófspurningum eða niðurstöðum prófanna í síðasta lagi 7 (sjö) dögum eftir að tilkynnt hefur verið um skriflegar niðurstöður. (Hundrað tyrknesk líra), bankakvittunin móttekin með því að leggja inn andmælagjald, efni mótmæla og heimilisfang samskiptanna sem skýrt er skrifað í beiðni til samgönguráðuneytisins um eftirlit með þjónustu.

Andmæli, sem gerð hafa verið að loknu kjörtímabili og beiðnir sem ekki hafa kennitölu, undirskrift, heimilisfang og kvittun bankans, verða ekki teknar til greina.

Núverandi járnbrautartilboð

Mon 09

Umferð Persaflóa

Svið 9 @ 08: 00 - Svið 11 @ 17: 00

Járnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir