Selcuk háskólinn mun ráða verktakafólk

selcuk háskóli mun sjá um ráðningu starfsmanna
selcuk háskóli mun sjá um ráðningu starfsmanna

Frá rektor Selçuk háskóla: Frá lögum um opinbera starfsmenn nr. 657. (b) í b-lið X. gr. viðauka 4 við meginreglurnar um ráðningu samningsbundins starfsfólks sem birt er í Stjórnartíðindum dagsett 06.06.1978 og viðauki við tilskipun 7 / 15754 og dagsett 28.06.2007 vegna ráðningar í samræmi við B-grein. Alls verður 26566 (tveir) starfandi starfsmenn ráðnir í tilteknar stöður.

TITLE

CODE

TITLE MENNTUNARSTATUS PCS AÐFERÐIR
01 Annað heilbrigðisstarfsmenn (gerðan ímyndunaraðili) Leyfi í gegnflæði

deild eða

Framhaldsnám eða aðrar BA gráður

Við perfusion á sviði

Að vera með meistaragráðu.

1
02 hjúkrunarfræðingur Útskrift frá hjúkrunarfræðideild framhaldsskólastofnana. 1 * Skyndihjálparþjálfun og skjöl.

* Tricell PRP-CGF til að vera reyndur og skjalfestur. * Hef starfað í að minnsta kosti 2 ár á heilbrigðisstofnun háskólanáms og vottað.

ATH: Þjónustusamningur verður gerður við frambjóðendurna og samningum þeirra frambjóðenda sem ekki uppfylla skilyrðin sem tilgreindir eru í samningnum verður sagt upp. Umsækjendur sem eiga við ofangreind sérstök skilyrði og 657 nr. Lög um opinbera starfsmenn mismunandi 48. Grein (málsgrein 4, 5, 6, 7 og 8.

ALMENN SKILYRÐI:

1. Að vera ríkisborgari lýðveldisins Tyrklands,

2. Til að hafa lokið 18 aldri frá og með umsóknardegi,

3. Að vera ekki sviptir réttindum almennings,

4. Tyrknesk hegningarlög 53. Jafnvel þótt tímabilin sem tilgreind eru í greininni séu liðin; vísvitandi

brot gegn öryggi ríkisins, brot gegn stjórnskipan og virkni þessarar skipunar, brot gegn landsvörn, brot gegn leyndarmálum ríkisins og njósnir, fjársvik, mútugreiðslur, mútugreiðslur, þjófnaði, svik, fölsun, misnotkun trausts, sviksamlegt gjaldþrot, skaðleg útboð, gjaldþrot athafnarinnar, upptaka verknaðarins, þvættingur á verðmæti eigna sem stafa af brotinu eða ekki verið sakfelldur fyrir smyglsbrot,

5. Frá og með hernaðarstöðu manna; að taka ekki þátt í herþjónustu, ekki vera á heraldri, hafa setið eða frestað virkri herþjónustu hafi heraldri verið frestað eða farið í varalið,

6. Laga um opinbera starfsmenn nr. 657. með fyrirvara um ákvæði 2. gr., eru engar geðsjúkdómar sem geta komið í veg fyrir að hann gegni starfi sínu stöðugt,

7. KPSSP94 stig fyrir útskriftarnema í framhaldsskóla, KPSSP3 stig fyrir grunnskólanemendur verður tekið til grundvallar.

8. Það er engin hindrun fyrir skipun vegna öryggisrannsókna og / eða skjalasafnsrannsókna,

9. Staða umsækjenda; 657 / B grein laga um opinbera starfsmenn nr. stofnanir geta ekki verið starfandi í samningsbundnum starfsmannastöðum (Jafnvel ef þeir sem ekki fara eftir þessu ákvæði vinna, verða þeir ekki skipaðir.)

I. SÉRSTAKAR SKILYRÐI:

1. Útskrifaðist frá einu af tilteknu stigi menntunar, ber nauðsynleg hæfni og skjalfest.

2. Brautskráðir framhaldsskólanám og grunnnám hafa tekið 2018 KPSS (B) próf.

3. Að fá ekki lífeyri eða ellilífeyri frá neinni almannatryggingastofnun.

4. Aðeins er sótt um einn titil kóða. Ef umsókn um fleiri en einn titilnúmer er notuð, verða öll forrit talin ógild og ekki metin.

II. Skjöl sem krafist er undir umsókninni:

Frambjóðendum er skylt að sækja um innan 15 daga frá dagsetningu birtingar auglýsingarinnar í dagblaðinu. (Milli 06 / 12 / 2019- 20 / 12 / 2019 á opinberum vinnudögum og vinnutíma (08: 00- 17: 00))

1. Afrit af fæðingarvottorði (fæðingarvottorð, kennitölu, þar sem lýðveldi Tyrklands skal leggja í upprunalega.)

2. Afrit af prófskírteini og / eða afrit af útskriftarskírteini. (Frumritin verða einnig send.)

3. Sakamál. (Það verður strikamerkjaskjöl móttekið yfir rafstjórninni.)

4. Skjal sem gefur til kynna að 2018 KPSS (B) hafi verið tekin fyrir framhalds- og grunnnám. (Niðurstöður skjals KPSS)

5. Skjöl sem sanna tilskilin hæfni.

6. SSI þjónustukort (með strikamerki) eða samþykkt þjónustukort fyrir starfsmenn sem falla undir lög um opinbera starfsmenn nr. 657 í titilkóðunum, sem eru reynsla og þjónustukrafa.

7. 1 (Einn) myndir (http://hastane.selcuk.edu.tr umsóknareyðublað til að fá á vefsíðu okkar.

8. Hernaðarskírteini fyrir karlkyns frambjóðendur,

9. Umsóknir verða gerðar persónulega og ef umsækjandinn getur ekki mætt verður umsóknin tekin til greina ef sá sem gefið hefur lögboðnu umboði sækir frumrit af umboðinu persónulega.

Læknadeild Selçuk háskólasjúkrahússhttp://hastane.selcuk.edu.tr fylltu út umsóknareyðublaðið sem fylgja skal. (Umsóknir sendar með pósti verða ekki samþykktar.)

Ath: 6 / 6 / 1978 dagsett 7 / 15754 Fjöldi Contract Starfsmenn Meginreglur um rekstur "Ítarefni 7" Samkvæmt greininni: (ályktun Númer: Viðauki: 12 / 3 / 2012-2012 / 2964) Lýðveldið Tyrkland kennitala þeirrar umsóknar heimilisfangi tilkynning og skriflegar yfirlýsingar herþjónustu. Það er mikilvægt að tilkynna að til málshöfðunar verði höfðað gagnvart þeim sem afhenda rangar skjöl eða yfirlýsingar og þá sem ekki er talið hafa þau skilyrði sem fram koma í tilkynningu okkar, ef skipun þeirra verður gerð, verða skipun þeirra felld niður og ef þau eru greidd af stjórninni verður þessari upphæð bætt með löglegum hagsmunum.

III. Mat á umsóknum og tilkynningu um niðurstöður

Listi yfir þá sem geta verið skipaðir í lok umsóknar http://hastane.selcuk.edu.tr verður sett á veffangið. Varastjórnendur verða tvöfalt fleiri en hvert starfsfólk. Ef það eru engir umsækjendur sem verða útnefndir úr aðalverðlaunahöfunum tilkynntu varasjónarinnar á heimasíðu Sjúkrahússins okkar (http://hastane.selcuk.edu.trverður tilkynnt. Þar sem tilkynning þessi verður eðli tilkynningar skal ekki gera frekari tilkynningu.

Frambjóðendur sem koma til greina til að vera skipaðir þurfa að fylla út nauðsynleg skjöl innan 15 daga eftir að niðurstöður voru tilkynntar og skila þeim til starfsmannadeildar Selçuk læknadeildar sjúkrahúsa. Þeir umsækjendur sem leggja ekki fram skjölin innan þessa tímabils missa réttindi sín.

Fyrir nánari upplýsingar um auglýsingu SMELLTU HÉR

Járnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir