Ráðning landbúnaðar- og skógræktarráðuneytis vegna ráðninga starfsmanna

Landbúnaðar- og skógræktarráðuneytið til starfsmanna verktaka
Landbúnaðar- og skógræktarráðuneytið til starfsmanna verktaka

Landbúnaðar- og skógræktaráðuneytið hefur sent frá sér nýja ráðningartilkynningu. Samkvæmt tilkynningu sem birt var í gegnum DPB mun landbúnaðar- og skógræktaráðuneytið ráða starfsfólk 25 frá 09 fram í nóvember og 2019 fram í desember 9.

Til að vera starfandi hjá landbúnaðar- og skógræktarráðuneytinu, deild gagnavinnslu, byggð á viðauka 375 grein lagaúrskurðar nr. 6 og byggð á þessari grein, Söz samningsupplýsingatækni í stórum stíl upplýsingavinnslueininga opinberra stofnana og samtaka sem birt voru í Stjórnartíðindum dagsett 31.12.2008 og númeruð 27097. Í samræmi við 8 gr. Reglugerðar um meginreglur og málsmeðferð við ráðningu starfsfólks verður 9 (níu) samningsbundið upplýsingatæknilegt starfslið ráðið af vistuninni sem á að framkvæma í samræmi við árangur þess skriflega prófs sem ráðuneytið okkar framkvæmir.

UPPLÝSINGAR SKILYRÐI

a) Til að uppfylla skilyrðin sem tilgreind eru í 657 gr. Embættismannalaga nr. 48,

b) Útskriftarnemar fjögurra ára tölvuverkfræði, hugbúnaðarverkfræði, rafmagnsverkfræði, rafmagnsverkfræði, raf-rafeindaverkfræði og iðnaðarverkfræðideildir deilda eða háskólanema sem jafngildis er samþykkt af Háskólanefnd,

c) (b) aðrar en þær sem tilgreindar eru í fjögurra ára menntadeildum verkfræðideilda, deildir vísinda og bókmennta, mennta- og menntavísinda, tölvu- og tæknimenntadeilda, tölfræði, stærðfræði- og eðlisfræðideildir, eða jafngildi þessarar háskólamenntunar sem háskólaráð samþykkti erlendis (Útskriftarnemendur þessarar deildar geta sótt um 2 hæð á mánaðarlegu þak á vergri samningsgjaldi)

c) Hafa að minnsta kosti 3 (þriggja) ára starfsreynslu í hugbúnaði, hugbúnaðargerð og þróun og stjórnun þessa ferlis eða við uppsetningu og stjórnun stórra kerfakerfa, í að minnsta kosti 5 (þrjú) ár, og fyrir aðra að minnsta kosti 657 (fimm) ára starfsreynslu. Við ákvörðun reynslunnar, sem starfsmenn upplýsingatækni, þá þjónustu sem fellur undir lög nr. 4 eða samningsbundin þjónusta sem fellur undir úrskurðarlög 399 með undirákvæði (B) í XNUMX gr. Sömu laga og þjónustutímabil sem eru skjalfest sem starfsmenn upplýsingatækninnar á almennum vinnumarkaði sem heyra undir almannatryggingastofnunina).

d) Veita þekkingu á vélbúnaði tölvujaðartækja og staðfestri netstjórnun og öryggi og skjalfest að þeir þekki að minnsta kosti tvö af núverandi forritunarmálum,

e) Fyrir karlkyns frambjóðendur, ef þeir hafa ekki náð virkri herþjónustu eða náð aldri herþjónustu, verða þeir að hafa þjónað sem virka herþjónustu eða verið undanþegnir eða frestað eða hafa verið fluttir til varaliðs.

Umsóknarform og saga

1- Tilvísanir; 25.11.2019 - 09.12.2019 milli þessar dagsetningar verða gerðar rafrænt https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvuru heimilisfang. Umsóknir berast rafrænt, umsóknir verða ekki samþykktar með pósti eða persónulega.

2- Innlagnir verður gert með lykilorð E-ríkisstjórn frambjóðendur (sem www.turkiye.gov.t) reikningurinn er skylt. Frambjóðendur verða að fá lykilorð fyrir rafstjórnina til að geta notað þennan reikning. Frambjóðendur geta fengið umslagið sem inniheldur lykilorð rafrænna stjórnvalda hjá aðalskrifstofum PTT persónulega með því að framvísa persónuskilríkinu tyrknesku kennitölu á því.

Skjöl sem krafist er til umsóknar;

a) Curriculum Vitae, (Stutt ferilskrá frambjóðandans verður útbúin sem ein blaðsíða og verður hlaðið upp í 'Aðrar upplýsingar' meðan umsókn um rafræna stjórnun stendur.)

b) SSI þjónustuskjal, (SSI skráning og þjónustuskjal með rafrænum stjórnvöldum, strikuð skjöl, umsóknir um rafræn stjórnun á hlutanum „Aðrar upplýsingar“ verður hlaðið upp.)

c) Skjalið sem gefur til kynna starfsreynslu sem fram kemur í 3. gr. Almennu skilyrðanna (Nauðsynlegt er að staðfesta að starfsreynslan sé liðin sem upplýsingafólk, það verður hlaðið upp í „Aðrar upplýsingar“ hlutann meðan umsóknin er send með rafrænum stjórnvöldum.)

d) Skjalið þar sem fram kemur að hann / hún þekki að minnsta kosti tvö núverandi forritunarmál sem tilgreind eru í (d) yfirskrift almennra skilyrða (afrit sem sýnir að minnsta kosti 2 önn forritunarnámskeið tekið, þátttöku / prófskírteini osfrv.) (Umsókn unnin af e-ríkisstjórn með einni síðu) verður hlaðið upp í hlutann „Aðrar upplýsingar“.)
e) Skírteinin og skjölin sem gefa til kynna þá starfsreynslu eða reynslu sem krafist er í hverri stöðu í SÉRSTÖK SKILYRÐI (Skírteini og ítarleg skrá yfir tilgreind skjöl skal útbúin sem eitt skjal og hlaðið upp í hlutann „Aðrar upplýsingar“ meðan á umsókninni er gerð með rafrænum stjórnvöldum.)

Mat á umsóknum

Sem afleiðing af athugun á umsóknum er samtals sjötíu prósent KPSS-stigs (KPSS-einkunn frambjóðandans sem leggur ekki fram KPSS-stig eða 70 talin 10) og þrjátíu prósent af stigsmetningu erlendra tungumála (stig þeirra sem ekki skila stig í erlendu máli verður talið núll) Hámarksfjölda XNUMX (tíu) sinnum fyrir hvern titil verður boðið í skriflegt próf og hefst með hæstu einkunn samkvæmt röðun.

Ef það eru fleiri en einn frambjóðandi með sama stig í síðasta sæti samkvæmt þessari röðun verða allir þessir frambjóðendur teknir í prófið.

Listi yfir frambjóðendur sem hæfir til að fara í skriflegt próf https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB verður sett á síðuna. Að auki verður engin skrifleg tilkynning eða tilkynning gerð.

Umsækjendur geta aðeins sótt um eina af tilkynntu stöðunum.

Prófsgreinar, staður og saga

Prófspurningarnar munu taka til allra námsgreina sem tilgreind eru í tæknilegum og sérstökum skilyrðum þeirrar stöðu sem þær eiga við. 10 (tíu) spurningum verður deilt meðal tilkynntra afstöðu. Algengar spurningar munu fjalla um núverandi upplýsingatækni.

Tími og staður prófs ásamt lista yfir frambjóðendur sem hæfir geta tekið prófið https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB verður sett á síðuna.

Þeir sem ekki eiga rétt á að taka skriflega prófið geta höfðað til landbúnaðar- og skógræktarráðuneytis gagnavinnslu innan þriggja (X) virkra daga, þar með talið dagsetning birtingar, eftir að listi yfir þá sem eru hæfir til að taka skriflega prófið er birtur. Andmæli sem ekki hafa verið lögð fram innan frestsins verða ekki samþykkt. Lokið verður við andmæli prófnefndar innan 3 (þriggja) virkra daga. Niðurstöðunum verður tilkynnt hlutaðeigandi skriflega.

REVIEW

Frambjóðendur sem skora 100 og fleiri yfir 70 full stig í lok skriflega prófsins https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (níu) göfugir, 9 (níu) frambjóðendur í varastjórn verða tilkynntir sem sigurvegari.

Andmæli við niðurstöðum skriflegra prófa skal berast upplýsingatæknideildinni innan 3 (þriggja) virkra daga frá og með þeim degi sem niðurstöður eru kynntar og verða þær metnar af prófnefnd og tengdri háskólastofnun eða stofnun.

Ef stig eru jöfn í skriflegu prófinu; Ef lengd starfsreynslu er lengri og starfsreynsla er jöfn, verður tekið tillit til nýlegri útskriftardags háskóla.

Tilkynning um niðurstöður úr prófum

Skriflegar niðurstöður prófs https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB vefsvæði. Að auki verður engin skrifleg tilkynning eða tilkynning gerð.

Fyrir nánari upplýsingar um auglýsingu SMELLTU HÉR

Járnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir