Samskiptastofnun til að ráða aðstoðarsérfræðing í samskiptum

Forstöðumaður samskipta
Forstöðumaður samskipta

Samskiptastofan mun ráða 30 aðstoðarsamskiptasérfræðinga undir titlinum aðstoðarsamskiptasérfræðings.


ALMENNAR UPPLÝSINGAR

(1) Hámarksfjöldi starfsmanna sem hægt er að skipa sem aðstoðarsamskiptasérfræðingur er 30 (þrjátíu). Frambjóðendunum í inntökuprófið verður úthlutað starfsfólki 8. og 9. bekkjar úr GPA bekknum.

(2) Öll stig prófsins verða haldin í Ankara.

(3) Reglugerðirnar sem eru ekki taldar með í þessari tilkynningu varðandi inntökuprófið eru í „Samskiptaþekkingareglugerð yayımlan sem birt var í Stjórnartíðindum dagsett 27/11/2018 og númeruð 30608. Opinber vefsíða formennsku reglugerðarinnar (http://www.iletisim.qov.tr) Það er hægt að komast í gegnum.

Rannsóknarskilyrði

(1) Til þess að sækja um prófið;

a) Að bera almenn skilyrði sem fram koma í 657. gr. laga um opinbera starfsmenn nr. 48,

b) Ekki vera 01 ára frá og með 01/2020/35,

c) Að minnsta kosti fjögurra ára grunnnám

- Deildir lögfræði, stjórnmálafræði, efnahags- og stjórnsýsluvísindi, viðskipta- og hagfræði (10 manns)

- Samskiptadeildir (10 manns)

- Að útskrifast frá verkfræðideildum (tölvu-, hugbúnaðar-, rafeinda-, raf-, rafeinda-, rafeinda- og samskiptadeildum - 5 einstaklingar) eða æðri menntamálaráð sem jafngildis er samþykkt af Háskólanefnd,

- Sálfræði, mannfræði, félagsfræði, félagsfræðingur, þjóðfræði, hugvísinda- og félagsvísindadeildum deilda deilda - 5 manns eða jafngildi þeirra

Útskrifaðist frá háskólum sem samþykktar voru af ráðinu fyrir háskólanám,

(2) Öllum umsækjendum sem uppfylla kröfur umsóknar verður boðið í prófið „forkeppni skriflegs keppni“.

(3) Ef ekki er nægileg beiting á einhverjum af þeim hlutum sem tengjast þeim, er heimilt að fara í innkaup frá öðrum hlutum.

(4) Listi yfir frambjóðendur sem eru gjaldgengir í prófið verður kynntur á opinberu vefsíðu formennsku (www.iletisim.aov.tr).

(5) Í tilkynningu um frambjóðendur sem geta tekið prófið munu einnig koma fram upplýsingar um prógrammið og heimilisföng og önnur mál þar sem prófið verður haldið.

AÐFERÐ VIÐ AÐFERÐ, Tímabil, skjöl sem krafist er til notkunar

(1) Umsókn um próf 13 - 31 janúar 2020 Vefsíða fyrir prófsháskóla Anadolu (milli klhttps://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr).

(2) Umsóknargjald fyrir próf verður greitt með kredit- / debetkorti á síðasta skrefi umsóknarferlisins. Umsóknargjald fyrir próf 90 (níutíu) TL.

(3) Umsóknir frambjóðendanna sem ekki hafa lokið prófsumsóknum verða taldar ógildar. Umsækjendur sem leggja ekki inn próftökugjald þó þeir hafi sótt um prófið verði taldir ógildir og ekkert “prófgagnaskírteini verður gefið út fyrir þessa frambjóðendur.

(4) Vegabréfamynd tekin síðustu 6 (sex) mánuðina verður að hlaða upp í kerfið. Taka þarf ljósmyndina sem um ræðir að framan og með andlitið opið svo auðvelt sé að bera kennsl á frambjóðandann. Engin breyting ætti að vera á útlitsþáttum eins og hár, yfirvaraskegg og förðun á ljósmyndinni sem mun gegna mikilvægu hlutverki við sannvottun prófdagsins. Hafa ber í huga að próffólkið má ekki taka prófið eða prófið getur talist ógilt ef frambjóðandinn á erfitt með að bera kennsl á sig frá ljósmyndinni.

(5) Frambjóðendur með varanlega / tímabundna fötlun eða heilsufarsvandamál geta hlotið stuðning við lesanda / merki, sérstakt prófsal, notkun sérstaks tækja / búnaðar að loknu próftöku. Til þess að leggja fram beiðnir sínar skulu þeir fylla út eyðublaðið um heilsufar / fötlunarupplýsingar (viðauki-1) og fá staðfest afrit af heilsufarsskýrslunni (sem greinilega gefur til kynna hindrun / heilsufar umsækjandans, þann sérstaka búnað / búnað sem frambjóðandinn ætti að nota) og skrifa hana verða að skila umsókn sinni á það heimilisfang sem tilgreint er á umræddu eyðublaði innan umsóknarfrestsins. Öll skjöl sem ekki koma á tiltekið heimilisfang á réttum tíma af einhverjum ástæðum skal ekki taka til greina. Frambjóðendurnir verða prófaðir eftir því sem viðeigandi þykir vegna matsins sem yfirvöld hafa gert.

(6) Hafa ber í huga að umsækjandi ber ábyrgð á nákvæmni upplýsinga um umsókn og hæfi ljósmyndarinnar og fyrir villur eða aðgerðaleysi sem geta komið upp eftir að umsóknin hefur verið samþykkt. Eftir að umsóknarfrestur er liðinn mun frambjóðandinn ekki geta gert neinar breytingar á þeim upplýsingum sem lýst var yfir meðan á prófsumsókninni stóð (val á erlendu tungumáli osfrv.).

DÝRATEGUND

(1) Exam; forval (fjölval), sviðsupplýsingagerð og munnleg.

(2) Forkeppni próf:

- Margval og mun fjalla um eftirfarandi efni.

Almennt hæfileiki (30 spurningar)

Almenn menning (40 spurningar)

- Saga, landafræði, helstu hugtök í lögum, alþjóðlegar stofnanir, Tyrkland og almenn málefni menningar og félags-efnahagsleg tengjast núverandi heimi (15 spurningar)

- Löggjöf (10 spurningar)

. Grundvallarréttindi og frelsi

. 657 lög um opinbera starfsmenn

. Tilskipun forseta um formennsku forseta nr. 14

- Samskiptakenningar (10 spurningar)

- Kynning á félagsfræði, tyrknesku stjórnmálalífi (5 spurningar)

Erlent tungumál (30 spurningar)

- [Einkunn = (Fjöldi réttra / fjölda spurninga) x 100] uppskrift verður notuð við útreikning á prófskorinu. Matið verður gert úr 100 (hundrað) stigum, að teknu tilliti til réttra svara, og röng svör hafa ekki áhrif á niðurstöðuna. Ef spurning (ir) eru aflýst við matið verður þessi spurning (e) talin rétt og hún verður með í matinu.

- Frambjóðendur geta lagt fram andmæli sín varðandi prófspurningar og prófumsóknir frá prófdegi. 3 (þrír) virkir dagar og í gegnum áfrýjunarformið fyrir próf, sem er aðgengilegt á netinu í gegnum vefsíðu Exam Services. Til þess að andmæli séu gild þurfa umsækjendur að leggja fram kredit- / debetkort í gegnum viðkomandi kerfi fyrir hverja tegund áfrýjunar. $ 10 (tíu) greiðslu, fylltu út og leiðréttu umrætt form. Andmæli, sem gerð eru utan viðkomandi dagsetningar eða í gegnum aðrar rásir, verða ekki tekin til greina.

- Eftir að niðurstöður prófsins hafa verið kynntar munu umsækjendur leggja fram andmæli sín varðandi niðurstöður 3 (þrjú) viðskipti dag, í gegnum áfrýjunarformið fyrir próf, sem er aðgengilegt á netinu í gegnum vefsíðu Exam Services. Til að andmælin séu gild ættu umsækjendur að sækja um með kredit- / debetkorti í gegnum viðkomandi kerfi. 10 (tíu) TL greiðsla er nauðsynleg til að fylla út og staðfesta formið að fullu og rétt. Andmæli, sem gerð eru utan viðkomandi dagsetningar eða í gegnum aðrar rásir, verða ekki tekin til greina.

(3) Vettvangsþekkingpróf: Frambjóðendum sem standast forkeppniprófið (frá þeim sem skora 70 eða meira, 20 sinnum fjöldi starfsfólks sem ráðinn verður í tilkynninguna, verður raðað eftir hæstu einkunn (þ.m.t. þeir sem hafa sama stig og síðasti frambjóðandinn). Umfang og tegund prófa hvers hóps verður tilkynnt á opinberu heimasíðunni að loknu tímatökuprófi.

(4) Munnleg: Frambjóðendur sem ná árangri í vettvangsþekkingprófi innan síns hóps, fjórum sinnum sinnum fjöldi frambjóðenda, eiga rétt á að standast munnlega prófstigið í röð eftir árangri.

(5) Í munnlegu prófi eftir skriflegt próf á sviði þekkingar, frambjóðendur;

a) Þekking á prófgreinum sem fram kemur í tilkynningu um inntökupróf,

b) Samantekt og samantekt á efni, getu til að tjá og rökstyðja vald,

c) Hæfni, framsetning hæfni, hæfni hegðunar og viðbrögð við starfsgreininni,

ç) sjálfstraust, sannfæring og sannfæringarkraftur,

d) Almenn hæfni og almenn menning,

b) Almennir hæfileikar og almenn menning,

c) Verður metið með tilliti til víðsýni gagnvart vísinda- og tækniþróun.

(6) Til þess að ná árangri vegna skriflegra og munnlegra prófa; frambjóðandinn verður að hafa að minnsta kosti 70 stig frá hverju skriflegu og munnlegu prófinu. Meðaleinkunn sem fengin er úr prófinu verður raðað frá hæsta til lægsta og fjölda frambjóðenda verður úthlutað eins og fjöldi kvóta sem byrjar frá þeim frambjóðanda sem hefur hæstu einkunn. Þess vegna verður hver frambjóðandi sem fær 70 stig eða hærra að meðaltali ekki talinn árangursríkur.

(7) Ef ekki eru nægir frambjóðendur frá einhverri deild vegna skriflegra og munnlegra prófa er hægt að fylla það starf sem eftir er með því að skipa úr öðrum deildum sem forsetaembættið telur viðeigandi.

(8) Ef ekki eru nægir frambjóðendur vegna skriflegra og munnlegra prófa má minna skipa starfsfólk en tilkynnt hefur verið um.

V- DAGSETNING OG STJÓRN

(1) forval próf Klukkan 14:03 2020/10/00 og verður haldin á einni lotu.

(2) nöfn þeirra frambjóðenda sem eru hæfir til að taka prófið í undankeppni og prófstað á opinberri vefsíðu samskiptastofnunar. (http://www.iletisim.aov.tr) verður tilkynnt.

(3) Frambjóðendur sem hafa verið staðráðnir í að taka þátt í prófinu og ekki hefur reynst hæf til prófsins verða ekki teknir inn í prófið. Próf þeirra sem hafa tekið prófið verða einnig talin ógild.

(3) Sem afleiðing þess að röðunin verður gerð samkvæmt stigum skriflegs prófs verða nöfn þeirra sem eiga rétt á þátttöku í skriflegu prófinu og dagsetning og staður prófsins tilkynnt á opinberri vefsíðu Samskiptastofnunar. Ekki verður tilkynnt um frambjóðendur sérstaklega.

VI- AÐ KENNI OG RANNSÓKNARVÍSUN

(1) Frambjóðendur að taka prófið prófið Entry skjal með mynd og Staðfest skilríkið (mynd, kalt stimplað og auðkenni kortanúmer nafnskírteini / Lýðveldið Tyrkland nafnskírteini / Northern Cyprus Tyrkneska lýðveldið ID kort, ID kort númer ökuskírteini, en gilt vegabréf Verður að leggja fram blátt kort, ljósmynda, undirritað, innsiglað og gilt tímabundið persónuskilríki sem gefin er út af aðalskrifstofu íbúa og ríkisfangsmála þeirra sem yfirgefa tyrkneska ríkisborgararétt með leyfi og löglegir erfingjar þeirra. Engin önnur skjöl munu gilda til að taka prófið. Skoðendur skulu fara fram af prófdómurum og þeir sem hafa skírteini vantar skal ekki fá aðgang að prófinu.

(2) Gjöld sem greidd eru af umsækjendum sem umsóknin er talin ógild, sem hafa ekki tekið eða geta ekki tekið prófið, hafa ekki verið tekin eða tekin úr prófinu, sem hafa mistekist prófið eða prófið hefur verið ógilt, sem hafa greitt gjöld fyrir viðskipti sem ekki krefjast gjalds eða sem hafa greitt fleiri en eina greiðslu fyrir sömu viðskipti skal ekki endurgreidd. Ábyrgðin á réttri greiðslu gjaldanna liggur hjá umsækjendum.

(3) Inngönguskjöl fyrir próf verða gerð aðgengileg umsækjendum 9. til 13. mars 2020 í gegnum vefsíðu prófþjónustunnar. Hægt er að prenta prófgagnaskjalið í lit eða svart og hvítt. Frambjóðendur ættu að sjá til þess að allir reitir á skjalinu séu sýnilegir þegar þessum skjölum er varpað frá prentaranum. Skjalið inniheldur miðju, byggingu, upplýsingar um sal og ljósmynd þar sem frambjóðandinn mun taka prófið. Próf frambjóðandans sem tekur prófið á öðrum stað en salnum sem skrifaður er í prófskjalinu er talið ógilt. Frambjóðandinn mun geta heimsótt bygginguna fyrir prófdag til að staðfesta upplýsingar um heimilisfangið. Prófarinnritunarskjal verður ekki sent á heimilisföng frambjóðendanna.

VII- TILKYNNING OG skipan vinningshafa

Nöfn sigurvegaranna í prófinu sem aðal eða varamaður verða tilkynnt á opinberu vefsíðu formennsku í samskiptum. Þeir sem standast prófið þurfa að leita til deildar samskiptasviðs með þjónustuþjónustu innan þess tímabils sem forsetaembættið hefur tilkynnt.

VIII UPPLÝSINGAR

Allar upplýsingar um prófið er hægt að ná í gegnum símanúmer formennsku í samskiptum.

Símanúmer: (0 312) 583 58 32 - (0 312) 583 58 88

Internet / vefsíða: http://www.iletisim.aov.tr

Heimilisfang: Framkvæmdastjóri samskipta Viðbótarþjónusta Byggingastjórnunardeild Ceyhun Atıf Kansu Caddesi nr: 119 Balgat / ANKARA

Fyrir nánari upplýsingar um auglýsingu SMELLTU HÉR


Járnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir