Formennsku í ríkisráði mun sjá um ráðningu starfsmanna

formennsku í ríkisráði
formennsku í ríkisráði

Í samræmi við ákvæði 657. gr. Laga nr. 4 og reglugerð um skipun og flutning ríkisráðs, KPSS (B) Group, 2575, (KPSSP12, KPSSP2018,) KPSSP3) stig og niðurstöður munnlegra prófa sem framkvæmd verða af ríkisráði verða úthlutað til sex (93) handhafa.


I- dagsetningar og form umsókna

Umsóknir hefjast mánudaginn 06/01/2020 klukkan 09:00 og lýkur föstudaginn 10/01/2020 klukkan 17:00. (Umsóknir verða lagðar fram á vinnutíma.) Umsækjendur geta sótt um vefsíðu ríkisráðsins. http://www.danistay.gov.trEftir að fylla út umsóknareyðublað fullkomlega og rétt undirritað og ljósmyndað með eftirfarandi skjölum í eigin persónu formennsku í Council of State Universiteler Mah. Dumlupinar Boulevard

Nei: 149 (Eskişehir vegur 10. Km.) Þú getur sótt um heimilisfang Çankaya / ANKARA.

Ekki verður tekið við umsóknum sem sendar eru með pósti, farmi eða APS.

II- GILDISSVIÐ sem krafist er fyrir kandídata

1. ALMENN SKILYRÐI

a) Að uppfylla almenn skilyrði sem fram koma í 657. gr. laga um opinbera starfsmenn nr. 48,

b) Reglugerð um skipan og flutning starfsmannaráðs ríkisins

Í samræmi við ákvæði b-liðar um að hafa ekki lokið 1 ára aldri frá síðasta degi ársins sem forsetaembættið tilkynnti þeim sem verða skipaðir embættismenn í fyrsta skipti 35, frá 31/12/2020, sem er síðasti dagur ársins,

ekki til aldurs. (Þeir sem eru fæddir eftir 31/12/1985 geta sótt um.)

c) Samkvæmt niðurstöðum grunnnáms 2018-KPSS og framhaldsskólanáms 2018-KPSS (grunnnámi)

KPSSP3 fyrir útskriftarnema, KPSSP93 fyrir grunnpróf, KPSSP94 fyrir framhaldsskólanema)

að hafa að minnsta kosti 60 (sextíu) stig úr stigategundinni,

2. SÉRSTÖK SKILYRÐI

a) Að vera að minnsta kosti framhaldsskóli og jafngildir útskrifaðir skólar,

III- skjöl sem krafist er í umsókninni

Skjalin sem talin eru upp hér að neðan eru lögboðin við umsókn.

Umsóknareyðublað (af vefsíðu ráðsins http://www.danistay.gov.tr

að fylla út og undirrita af umsækjanda.

a) Upprunalegt persónuskilríki og ljósrit,

b) Árið 2018 eru KPSSP3, KPSSP93 eða KPSSP94 stig,

KPSS niðurstöðu skjal með staðfestingarkóða. (Til staðfestingar af stofnun okkar frá OSYM formennsku.)

c) Prófsrit og ljósrit eða frumrit af útskriftarvottorði sem samþykkt er af skólanum eða lögbókanda og ljósrit af vottorðinu eða útskriftarvottorðinu fengið frá rafrænum stjórnvöldum og með staðfestingarkóða,

d) Umsóknir umsækjenda sem vantar nauðsynleg gögn fyrir umsóknina, sem seinkar umsóknardegi eða sem hæfi þeirra hentar ekki, verður ekki afgreitt.

ATH: Próf þeirra sem í ljós kemur að hafa gefið rangar fullyrðingar í umsóknargögnum verða taldir ógildir og sakamál verður höfðað á hendur ríkissaksóknara.

IV- MUNDT próf og lokaskráİ

a) Munnleg próf:

Það verður framkvæmt í samræmi við 12. gr. Skipunar- og flutningsreglugerðar ráðsins. 5 (fimm) sinnum fleiri frambjóðendum verður boðið að hefja munnlegt próf miðað við stig sem borist hafa í aðalprófinu og hefst frá hæstu einkunn. (Frambjóðendur með sama stig og síðasti frambjóðandinn sem kallaður er til munnlegs prófs eru einnig kallaðir til munnlegs prófs). Til að teljast árangursríkur í munnlegu prófi hlutaðeigandi þarf að fá að minnsta kosti sjötíu stig yfir hundrað full stig. Frambjóðendum verður boðið í munnlegt próf og munnlegan prófdag http://www.danistay.gov.tr verður tilkynnt kl.

b) Lokaafrekslisti:

Lokaafrekslisti; Í samræmi við 13. gr. Reglugerðar um skipun og flutning starfsmannaráðs ríkisins, verða 60% af aðalprófinu og 40% af munnlegu prófinu ákvörðuð samkvæmt útreikningi. Sem afleiðing af þessu mati, frá því að fá hæstu einkunn, fjöldi frambjóðenda sem tilkynntur var í samræmi við röðunina sem gera skal og jafn mikill fjöldi frambjóðenda, http://www.danistay.gov.tr verður tilkynnt kl.

Einnig skal líta á útgáfudag niðurstaðna sem tilkynningardag og engin tilkynning skal gerð til þeirra sem verða skipaðir í starfið.

V- Skipun

a) Tilkynnt verður um skjölin sem óskað er eftir áður en skipun fer fram ásamt endanlegum árangurslistum þegar framsalið verður gert.

b) Ekki skal skipa tíma fyrir þá umsækjendur sem ekki er fullnægt skilyrðum um skipan eða gefa rangar yfirlýsingar. Að auki, ef gjald hefur verið greitt af stjórninni, skal það bætt ásamt löglegum hagsmunum.

c) Skipun á þeim sem ekki hafa verið skipaðir eða hafa gefist upp réttinn til að skipa án gildrar afsökunar fellur niður og skipa skal skipun meðal varafulltrúa samkvæmt röðun á loka árangurslistanum.

Það er tilkynnt almenningi. 11708 / 1-1

Fyrir nánari upplýsingar um auglýsingu SMELLTU HÉRJárnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir