Breyting á reglugerð um öryggisviðskipti í járnbrautum

Reglugerð um breytingu á reglum um járnbrautaröryggisreglur um flutninga, siglingar og samgönguráðuneytið tóku gildi eftir að hafa verið birt í tvíriti útgáfu opinberra tímarita.

REGLUGERÐ UM BREYTINGAR UM SKILGREIÐBEININGAR SKILGREINAR UPPLÝSINGAR

1 gr. - 31 gr. Reglugerðar um járnbrautaröryggisreglur sem birtar eru í Stjórnartíðindum dagsins 12 / 2016 / 29935 og númeruð 1 hefur verið breytt sem hér segir.

"1 - 1. (XNUMX) Markmiðið með þessari reglugerð er að ákvarða verklagsreglur og meginreglur sem tengjast faglegri hæfni starfsfólks sem annast öryggisverkefni í járnbrautastarfsemi."

2 gr. - gr. 4 í sömu reglugerð hefur verið breytt sem hér segir.

"4 - 1. Við framkvæmd þessarar reglugerðar;
a) Ráðherra merkir samgönguráðherra, siglingamál og samskipti,
b) Ráðuneyti: Samgönguráðuneytið, Siglingamál og Samskipti,
c) Vottun: Verkefni til að ákvarða og skjalfesta starfsfólki í samræmi við tiltekinn staðal eða tæknilegan reglugerð af óháðu stofnun eða stofnun skriflega,
ç) Draw Frame: Allar tegundir af farþegum, vélum og lestum sem hreyfa sig við akstursorka mynda af vélinni,
d
e) Járnbrautartæki: Alls konar ökutæki sem notuð eru við flutninga á farþegum, frakt- eða viðhalds- og viðgerðarverkum á járnbrautum eða léttum járnbrautakerfum, með eða án hæfileika til að flytja með eigin akstri,
f) Aðalskrifstofa járnbrautarreglugerðar: Þjónustudeild ráðuneytisins sem annast framkvæmd verkanna og viðskiptanna sem ráðuneytið fer fram innan gildissviðs þessarar reglugerðar,
g) Járnbrautarþjálfun og / eða prófunarmiðstöð: Stofnunin eða stofnunin sem heimilað er af ráðuneytinu, þar sem þjálfun, próf og vottun eru fram til að öðlast faglega hæfni starfsfólksins sem annast öryggisþarfir í flutningum á járnbrautum,
"Járnbrautastjórnandi: Opinberir lögaðilar og fyrirtæki sem ráðuneytið heimilar að flytja frakt og / eða farþegaflutninga á innlenda járnbrautarnetinu,
h) Öryggisverkefni: Skyldur starfsmanna sem vinna að þeim þáttum sem geta haft bein áhrif á öryggi allra rekstraraðila innan starfsemi járnbrautarfarsins,
ı) Þjálfunaráætlun: Uppfærsluáætlunin sem samanstendur af hæfniseiningum sem innihalda efni sem ætti að vera kerfisbundið kennt til að fá vottorð á hæfissviði,
i) Öryggisstjórnunarkerfi: Skipulagsskipulag sem tryggir örugga starfsemi allra rekstraraðila, skilgreinir kerfisbundið ráðstafanir til að draga úr hættum og slysum og draga úr áhættu og tryggja að reglur, leiðbeiningar og ferli sé stöðugt fylgt og endurskoðað í samræmi við það.
j) Persónuleg öryggisskírteini: Skírteini útgefið af starfsfólki sem annast mikilvæg verkefni í öryggismálum í öllum fyrirtækjum sem tengjast járnbrautarverkum og skylduvottorðinu sem gefið er til þeirra sem ná árangri vegna prófunar eða framkvæmdar í samræmi við reglur ráðuneytisins,
k) Lóðvélar: A járnbrautakerfi ökutæki sem framleitt er af vélin á því, hreyfist með akstursorku og færir ökutækin sem eru tengd framan eða aftan við þessa hreyfingu,
l) VQA: Starfsmenntun,
m) Vocational Qualification Certificate of VQA: Vottorð um starfsréttindi sem VQA samþykkir og lýsir þekkingu, færni og hæfni einstaklingsins,
n) Afrit af samþykktu persónulegu öryggisvottorðinu: Vottorðið sem gefið er út af fyrirtækinu þar sem það virkar, samantekt upplýsinganna í persónulegu öryggisvottorðinu í texta,
o) Vélknúin ökutæki: ökutæki með járnbrautarvél sem framleidd er af hreyflinum, hreyfist með akstursorku, færir ökutæki sem eru dregin að aftan og fyrir framan, ef þörf er á og / eða á sama tíma sem gerir kleift að flytja farþega eða farm,
ö) Sálfræðileg mat: Mat á nauðsynlegum vitsmunalegum og vélrænni eiginleikum með prófum til að sýna fram á hæfni einstaklingsins í tilteknu starfi, prófunar- og matsaðferð sem ætlað er að ákvarða hvort einstaklingur sé hentugur fyrir tiltekið starf,
p) Sálfræðileg matsstöð: Sálfræðileg matsstöð heimiluð af ráðuneytinu og / eða heilbrigðisráðuneytinu,
r) Heilbrigðisskýrsla: Stjórnartilkynningar gefin út af fullnægjandi ríkissjúkrahúsum og háskólasvæðum í ríkisfyrirtækjum og stjórnarskýrslur frá öðrum heilbrigðisstarfsmönnum í neyðartilvikum eða aðgerðum,
s) Flugrekendur í járnbrautum: starfa á öruggan hátt á og / eða flytja neðanjarðarlest, sporvagn, úthverfi og svipað járnbrautakerfi sem boðið er upp á að uppfylla flutningaþarfir milli miðbæjar eða þéttbýlis héraðs héraða og nærliggjandi svæðum sem eru ekki tengdir landsvísu járnbrautarnetinu. opinber lögaðilar og fyrirtæki,
v) TCDD: Lýðveldið Tyrkland General Directorate of State járnbrautanna Administration,
t) Lýðveldið Tyrkland State Railways TCDD Transportation Inc:. General Directorate of Transport Inc,
u) Þjálfa: Röð sem berast af einum eða fleiri dráttarbifreiðum og einum eða fleiri dráttarbifreiðum eða einum eða fleiri dráttarbifreiðum,
ü) Lestarstjóri: Innan vinnutíma og vinnureglur sem eru ákveðnar samkvæmt lögum, á öruggan, þægilegan og efnahagslegan hátt, heilsu og öryggi starfsheilbrigðis og öryggis, umhverfis- og gæðastaðla og reglugerða, vinnuþjálfar sem unnin eru í samræmi við leiðbeiningar, afhendingu, akstur, meðhöndlun og stjórnun hæfur tæknimaður,
v) lestarvagn: hvers konar farþegafyrirtæki sem samanstanda af einu eða fleiri ökutækjum sem eru fast eða skilgreind á fyrirfram ákveðnum hætti,
y) Allir rekstraraðilar: Járnbrautarvéla, járnbrautartein og borgarbrautaraðilar,
z) á landsvísu járnbraut innviði net: Provincial og hverfi miðstöðvar og önnur íbúðahverfum með höfnum í Tyrklandi er landamæri, flugvellir, skipulagðar iðnaðar svæði, flutninga og vöruflutningar miðstöðvar, tengja samþætt járnbrautum innviði net tilheyra almenningi eða fyrirtæki,
aa) Þjónustuskilyrði: Skjal sem inniheldur skyldur og verklagsreglur sem nauðsynlegar eru til að ná árangri í starfi starfsgreinar sem VQA,
bb) Landsbundna menntun: Skjal sem er útbúið á grundvelli atvinnuþátta eða alþjóðlegra staðla, samþykkt af stjórn VQA og notað í faggildingarferlum um vottun og þjálfun,
cc) Lyf og örvandi efni: Öll efni sem virka í miðtaugakerfi og valda tímabundnum eða varanlegum breytingum á skynjun, skapi, meðvitund og hegðun með því að breyta hlutverkum heilans,
d) viðurkenndur vottunaraðili: viðurkenndur af faggildingaraðilum sem hafa undirritað marghliða viðurkenningarsamning við Tyrknesku faggildingarstofnunina eða Evrópusambandsríkið; Stofnanir og stofnanir sem VQA hefur heimild til að framkvæma mælingar, mats- og vottunarstarfsemi í samræmi við innlenda hæfi,
þýðir. "

3-gr. - Eftirfarandi málsgrein hefur verið bætt við grein 5 í sömu reglugerð.
X (10) Skýrslan um heilsufarsskýrslu og geðfræðilegar matsskýrslur um öryggisrannsóknarstarfsmenn sem ekki eru tilgreindir í þessari reglugerð eru háð heilbrigðisskilyrðum og siðfræðilegum viðmiðunarmörkum sem settar eru fram í viðauka 1 og viðauka 2. "

4-gr. - Eftirfarandi liðir hafa breytt d-lið, d-, e-og f-lið 1. mgr. 6 gr. Sömu reglugerðar.
"D) Sálfræðileg matsskýrsla frá sálfræðilegum matsstöð í samræmi við málsmeðferð og meginreglur í viðauka 2,"
"E) Ef um starfsstöðvar og / eða innlenda hæfi er að ræða sem eru samþykkt af VQA og öðlast gildi varðandi öryggisákvörðunarverkefni nema lestarstjóri:
1) Þátttakendur í þjálfunaráætlun hjá járnbrautarstöðinni sem veitir þekkingu, færni, viðhorf og hegðun sem tengist verkefninu eins og skilgreint er í starfsstaðli og / eða hæfi,
2) Til að ná árangri í prófi sem hefur fræðilega og hagnýta hluti í járnbrautarprófinu, sem mælir fagleg hæfni. "
"F) Ef um er að ræða atvinnuþjálfun og / eða landsvísu faglega hæfi sem hefur verið samþykkt og tekin í gildi af VQA:
1) Til að taka þátt í þjálfunaráætlunum sem rekstraraðili hefur komið á fót til að uppfylla hæfnin sem krafist er af starfi,
2) verður innan meginreglna sem fram koma í grein 15 ráðstafanir sem tengjast faglegri menntun, bóklega og verklega þætti sem ná árangri í prófi,
3) Að hafa verið þjálfaðir um starfsþætti öryggisstjórnunarkerfisins sem notandinn notar. "

GREIN 5 - 7 sama Reglugerð gr fyrstu málsgrein (g) skal breytt sem hér segir: Í sömu málsgrein og eftirfarandi málsgrein hefur verið bætt við.
"G) Mat dagsetning, lengd og prófanir til að fara fram fyrir verkefni sem krefjast geðrænna mat,"
"Ğ) Tæki og lím sem notuð eru."

6 gr. - Önnur málsgrein 8 gr. Sömu reglugerðar hefur verið felld úr gildi.

7-gr. - gr. 14 í sömu reglugerð hefur verið breytt sem hér segir með titlinum.

"Railway þjálfun og / eða skoðunarmiðstöð
14 - 1. Í störfum sem tengjast öryggisrannsóknum, ef viðurkenndur vottunaraðili er til staðar; Þeir sem vilja framkvæma þessar starfsgreinar verða að hafa VQA faglega hæfi vottorð.
(2) Í tilvikum þar sem engin viðurkenndur vottunaraðili er, er ráðuneytið heimilt að sanna hæfni einstaklinga.
(3) Ef viðurkenndur vottunaraðili er ekki fyrir hendi skal járnbrautarþjálfun og / eða prófunarstöð undirbúa þjálfunaráætlanirnar í samræmi við viðeigandi staðla og hæfi þegar um er að ræða atvinnuþjálfun og / eða innlenda menntun og hæfi sem birt er í viðkomandi starfi. Beiðnir heimild frá ráðuneytinu til að framkvæma þjálfunar- og prófunaráætlunina.
(4) Málsmeðferð og meginreglur varðandi hæfi járnbrautarþjálfunar og / eða skoðunarstöðvar skulu vera á vegum ráðuneytisins.

8 gr. - Fyrsta málsgrein 15 gr. Sömu reglugerðar hefur verið breytt sem hér segir.
X (1) Ef ekki er um að ræða starfsstöðvar og / eða landsbundna menntun og hæfi, sem VQA gefur út fyrir öryggisrannsóknir, eru allir flugrekendur skylt að tryggja það; Það ber ábyrgð á því að veita eða veita þjálfun til starfsfólks síns til þess að fá fullnægjandi og örugg vinnubrögð sem tengjast verkefninu og til að taka eða taka próf í fræðilegum og æfingum. "

9 gr. - Breytt með titlinum bráðabirgða grein 4 í sömu reglugerð sem hér segir.
"Geðlæknar stjórna

Forgangsröð 4 - (1) TCDD og TCDD Taşımacılık A.Ş. og aðrir rekstraraðilar járnbrautar sinna sálfræðilegum mat á starfsfólki sem vinnur í öryggisrannsóknum þar til heimilt er að veita sálfræðilegum matsstöðvum í samræmi við gildandi lög. "

10 GREIN - 1 staðsett í sama viðauka reglugerðar "til öryggisstaðla líkan mikilvægum verkefnum í samstæðunnar" annarrar málsgreinar í kaflanum er breytt sem hér segir.
Emniyet Öryggi gagnrýninn starfsfólk vinna í þessum verkefnum;
Ef um er að ræða reglubundnar tilkynningar sem tilgreindar eru í útgefnu landsvísuhæfni VQA fyrir þessi störf skal fylgja kröfum VQA. Í fjarveru fær 5 heilbrigðisnefnd skýrslu um fyrstu skoðun sína og reglubundna heilsufarsskoðun til fimmtíu og fimm ára, einu sinni á ári í fimmtíu og fimmtíu og fimm ár og einu sinni á tveggja ára fresti eftir fimmtíu og fimm ár. "

11-gr. - Orðin "eldsneytisbréf" í fyrstu málsgrein Emniyet-dæmigerðar öryggisákvörðunarverkefna í hópi B I í viðauka-1 í sömu reglugerð hefur verið breytt í "catenary ve og önnur málsgrein hefur verið breytt sem hér segir: X Þeir vinna í þessum verkefnum gelen eftir línu 18 í töflunni sem heitir N Þeir vinna í þessum verkefnum. Hins vegar hefur það verið breytt í ".
Emniyet Öryggi gagnrýninn starfsfólk vinna í þessum verkefnum;
Ef um er að ræða reglubundnar tilkynningar sem tilgreindar eru í útgefnu landsvísuhæfni VQA fyrir þessi störf skal fylgja kröfum VQA. Í fjarveru fær 5 heilbrigðisnefnd skýrslu um fyrstu skoðun sína og reglubundna heilsufarsskoðun til fimmtíu og fimm ára, einu sinni á ári í fimmtíu og fimmtíu og fimm ár og einu sinni á tveggja ára fresti eftir fimmtíu og fimm ár. "

12-2-viðauki við sömu reglugerð hefur verið breytt sem hér segir.

GREIN 13 - 3 þriðja af sömu reglu og í töflunni í viðauka 4 8 th röð er breytt sem hér segir, talið í sömu röð.

Gerçekleştirmek Til að framkvæma alls konar samskipti sem tengjast stjórn fjarskipta og járnbrautartækja "
Vermek Kraftmikið og skera burt tengslulínur og merkjakerfi "

14. Gr. - Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist.

15. Gr. - Ákvæði þessarar reglugerðar skulu framkvæmdir af samgönguráðherra, siglingamálum og samskiptum.

Smelltu á opinbera dagblaðið

Smelltu fyrir viðhengi

Núverandi járnbrautartilboð

Mon 09

Umferð Persaflóa

Svið 9 @ 08: 00 - Svið 11 @ 17: 00

Járnbrautarleit

Vertu fyrstur til að tjá sig

athugasemdir