Reglugerð um öryggismál á járnbrautum

Kröfur varðandi járnbrautaröryggisreglur Reglugerðin var gefin út: 31 desember 2016 dagblaðið, reglum um járnbrautarþjálfun og prófunarmiðstöð, regluvarðarreglur um járnbrautaröryggi, reglugerð um lestarvéla var gefin út. lágmarkskröfur sem krafist er af þjálfunar- og skoðunarstöðvum og verklagsreglum og meginreglum um leyfi og eftirlit með þessum miðstöðvum voru ákvörðuð.

Samkvæmt reglum sem birtar eru í Stjórnartíðindum;

SKILGREIÐBEININGAR KRÖFNAR SKIPULAGSREGLUR

1. KAFLI

Tilgangur, umfang, grunnur og skilgreiningar

1 - 1. (XNUMX) Markmiðið með þessari reglugerð er að ákvarða verklagsreglur og meginreglur sem tengjast faggildingarvottorðum sem starfsfólkið sem annast öryggisverkefni í járnbrautastarfsemi ætti að eiga.

umfang

2 XII. Gr. (1) Ákvæði þessarar reglugerðar eru sem hér segir:

a) Starfsmenn sem gegna mikilvægum verkefnum innan rekstraraðila járnbrautarvirkjunar og járnbrautarstöðvar á landsvísu,

b) Starfsmenn sem gegna mikilvægum verkefnum innan úthverfa, neðanjarðarlestar og sporbrautarflugafyrirtækja, óháð innlendum járnbrautarnetum,

Beitt.

(2) Ákvæði þessarar reglugerðar;

a) Starfsmenn sem starfa á járnbrautargrunnvelli þar sem farmur og farþegaflutningur fer fram fyrir sýningarsýningu, skemmtigarð, sýningarsal og svipuðum tilgangi, óháð landsbundnu járnbrautarnetinu,

b) Starfsmenn sem starfa í járnbrautargrunnvirkjum sem eru stofnuð til að mæta innri vöruflutningaþörfum tiltekins fyrirtækis eða stofnunar, óháð innlendum járnbrautarnetakerfi,

Það á ekki við.

stuðningur

3-gr. - (1) 26 / 9 / 2011 dagsett og nr. 655 Samgönguráðuneyti, siglingamál og samskipti um stofnunina og skyldur úrskurðarlaga 8 1. gr. 1. og 1. mgr.

Skilgreiningar

4 XII. Gr. (1) Við framkvæmd þessarar reglugerðar;

a) Ráðherra merkir samgönguráðherra, siglingamál og samskipti,

b) Ráðuneyti: Samgönguráðuneytið, Siglingamál og Samskipti,

c) Vottun: Verkefni til að ákvarða og skjalfesta starfsfólki í samræmi við tiltekinn staðal eða tæknilegan reglugerð af óháðu stofnun eða stofnun skriflega,

ç) Draw Frame: Allar tegundir af farþegum, vélum og lestum sem hreyfa sig við akstursorka mynda af vélinni,

d

e) Járnbrautartæki: Alls konar ökutæki sem notuð eru við flutninga á farþegum, frakt- eða viðhalds- og viðgerðarverkum á járnbrautum eða léttum járnbrautakerfum, með eða án hæfileika til að flytja með eigin akstri,

f) Aðalskrifstofa járnbrautarreglugerðar: Þjónustudeild ráðuneytisins sem annast framkvæmd verkanna og viðskiptanna sem ráðuneytið fer fram innan gildissviðs þessarar reglugerðar,

g) Járnbrautarþjálfun og prófunarmiðstöð: Stofnunin eða stofnunin sem heimilað er af ráðuneytinu, þar sem þjálfanir, prófanir og vottun eru framkvæmdar, sem veitir faglegri hæfni starfsfólksins sem annast öryggisþarfir í flutningum á járnbrautum,

"Járnbrautastjórnandi: Opinberir lögaðilar og fyrirtæki sem ráðuneytið heimilar að flytja frakt og / eða farþegaflutninga á innlenda járnbrautarnetinu,

h) Öryggisverkefni: Skyldur starfsmanna sem vinna að þeim þáttum sem geta haft bein áhrif á öryggi allra rekstraraðila innan starfsemi járnbrautarfarsins,

ı) Þjálfunaráætlun: Uppfærsluáætlunin sem samanstendur af hæfniseiningum sem innihalda efni sem ætti að vera kerfisbundið kennt til að fá vottorð á hæfissviði,

i) Öryggisstjórnunarkerfi: Skipulagsskipulag sem tryggir örugga starfsemi allra rekstraraðila, skilgreinir kerfisbundið ráðstafanir til að draga úr hættum og slysum og draga úr áhættu og tryggja að reglur, leiðbeiningar og ferli sé stöðugt fylgt og endurskoðað í samræmi við það.

j) Persónuleg öryggisskírteini: Skírteini útgefið af starfsfólki sem annast mikilvæg verkefni í öryggismálum í öllum fyrirtækjum sem tengjast járnbrautarverkum og skylduvottorðinu sem gefið er til þeirra sem ná árangri vegna prófunar eða framkvæmdar í samræmi við reglur ráðuneytisins,

k) Lestur: A járnbrautakerfi sem hreyfist með akstursorku sem vélin myndar á henni og færir ökutækin sem eru tengd við framan eða aftan þessa hreyfingar,

l) Afrit af samþykktu persónulegu öryggisvottorðinu: Vottorðið sem gefið er út af fyrirtækinu þar sem það virkar, samantekt upplýsinganna í persónulegu öryggisvottorðinu í texta,

m) Vélknúin ökutæki: Bifreiðar ökutækis sem hreyfist með akstursorku sem vélin myndar á henni, færir ökutækin sem eru dregin að aftan og fyrir framan ef nauðsyn krefur og / eða gerir flutning farþega eða farms á sama tíma,

n) Sálfræðileg mat: Prófunar- og matsaðferð sem er hönnuð til að ákvarða hæfi einstaklings í tilteknu starfi til að ákvarða hæfni einstaklings í tilteknu starfi til að mæla nauðsynlegar líkamlegar og andlegar einkenni í gegnum prófanir,

o) Sálfræðileg matsstöð: Sálfræðileg matsmiðstöð sem heilbrigðisráðuneyti hefur leyfi til,

d) Heilbrigðisskýrsla: Stjórnartilkynningar gefin út af fullnægjandi ríkissjúkrahúsum og sjúkrahúsum í ríkisfyrirtækjum og stjórnarskýrslur frá öðrum heilbrigðisstarfsmönnum í neyðartilvikum eða aðgerðum.

p) Samgönguráðgjafar á járnbrautum: starfa á öruggan hátt og / eða á samgöngum á neðanjarðarlestinni, sporvagnar, úthverfi og svipuðum járnbrautakerfum sem eru í boði til að mæta þörfum flutninga milli miðbæjar eða þéttbýlis héraðs héraða og nærliggjandi svæðum sem eru ekki tengdir landsvísu járnbrautarnetinu. opinber lögaðilar og fyrirtæki,

r) TCDD: Lýðveldið Tyrkland General Directorate of State járnbrautanna Administration,

h) Lýðveldið Tyrkland State Railways TCDD Transportation Inc:. General Directorate of Transport Inc,

þ) Þjálfun: Röð sem berast af einum eða fleiri dráttarbifreiðum og einum eða fleiri dráttarbifreiðum eða einu eða fleiri dráttarbifreiðum,

t) Þjálfa ökumaður: Innan vinnutíma og vinnubrögð samkvæmt lögum, á öruggan, þægilegan og efnahagslegan hátt, vinnuumhverfi og öryggi, umhverfis- og gæðastaðlar og reglugerðir, í samræmi við verklagsreglur, unnin ökutæki til aksturs með afhendingu, akstri, sendingar og hæfur tæknimaður sem stýrir,

u) Lestasett: Allir gerðir farþegafyrirtækja sem samanstanda af einu eða fleiri ökutækjum sem eru fast eða skilgreind á fyrirfram ákveðnum hætti,

ü) Allir rekstraraðilar: Járnbrautargrunnur, járnbrautartein og borgarbrautaraðilar,

v) National járnbraut innviði net: Provincial og hverfi miðstöðvar og önnur íbúðahverfum með höfnum í Tyrklandi er landamæri, flugvellir, skipulagðar iðnaðar svæði, flutninga og vöruflutningar miðstöðvar, tengja samþætt járnbrautum innviði net tilheyra almenningi eða fyrirtæki,

y) Lyf og örvandi efni: Öll efni sem virka í miðtaugakerfinu og valda tímabundnum eða varanlegum breytingum á skynjun, skapi, meðvitund og hegðun með því að breyta hlutverki heilans,

tjáir

HLUTI TWO

Persónulegt öryggisvottorð

Almennar reglur

5 - 1 - (XNUMX) Það er skylt að starfsfólkið, sem annast öryggisskoðanir, hefur persónulegt öryggisvottorð og hefur persónulegt öryggisvottorð með þeim á vinnustaðnum.

(2) Allir rekstraraðilar gefa út persónulegt öryggisvottorð sitt í samræmi við verklagsreglur og meginreglur sem tilgreindar eru í þessari reglugerð.

(3) Allir rekstraraðilar búa til eigin öryggisvottorð sitt, endurnýja, stöðva ferli í eigin öryggisstjórnunarkerfi.

(4) Allir rekstraraðilar koma á nauðsynlegum aðferðum við endurnýjun, frestun eða niðurfellingu persónuupplýsingaskírteinisins og birta þessar aðferðir á vefsíðunni.

(5) Allir rekstraraðilar skulu ákvarða form persónuupplýsingaskjala sem tilgreind eru í fyrstu málsgrein 7.

(6) Allir rekstraraðilar stofna skráningarkerfi þar sem allar upplýsingar varðandi persónuleg öryggisskjöl eru geymd.

(7) Allir rekstraraðilar skulu, að beiðni, senda allar upplýsingar og skjöl sem tengjast persónulegum öryggisskjölum sínum til ráðuneytisins innan fimm virkra daga.

(8) Persónulegt öryggisvottorð skal gefið út til viðkomandi starfsmanns í einu upprunalegu.

(9) Það er skylt að starfsfólki, sem annast öryggiskröfur, sem taka þátt í flutningi á hættulegum varningi, skal votta í samræmi við ákvæði þjálfunar tilskipunar um flutning hættulegs varnings eftir járnbrautum.

Lágmarkskröfur

6-XII. (1) Skilyrði sem leitað er að hjá einstaklingum sem eiga að fá persónulegt öryggisvottorð eru sem hér segir:

a) Að hafa lokið átján ára aldri,

b) Að vera að minnsta kosti menntaskóla og sambærilegir útskriftarnemendur,

c) Skýrsla læknisskýrslunnar sem lýsir heilbrigðisskilyrðum sem tilgreind eru í viðauka 1,

ç) Skýrsla frá rannsóknarstofu sem heilbrigðisráðuneytið hefur heimild til að gefa til kynna að lyfið og örvandi prófið hafi fengið "neikvætt" niðurstöðu,

d) Sálfræðileg matsskýrsla, fengin úr sálfræðilegum matsstöð sem heilbrigðisráðuneytið hefur leyfi í samræmi við málsmeðferð og meginreglur í viðauka 2,

e) Þegar um er að ræða starfsstöðvar og / eða starfsnám í atvinnurekstri sem hafa verið viðurkennd og tekin af starfsnefndinni um öryggiskröfur, að undanskildum lestarstjóra:

1) Þátttakendur í þjálfunaráætlun hjá járnbrautarþjálfunar- og prófunarstöð sem veitir þekkingu, færni, viðhorf og hegðun sem tengist verkefninu eins og skilgreint er í starfsstaðli og / eða hæfi,

2) Til að ná árangri í prófi sem hefur fræðilega og hagnýta hluti í járnbrautarnám og prófi.

f) Ef ekki er um faglegan og / eða faglegan menntun og hæfi að ræða sem hefur verið samþykkt og tekin í notkun af starfsráðgjafanum:

1) Til að taka þátt í þjálfunaráætlunum sem flugrekandi hefur komið á fót til að uppfylla hæfnin sem krafist er af starfi.

2) Til að ná árangri í prófi sem hefur fræðilega og hagnýta hluti og mælir hæfileikar sem tengjast starfsgreininni samkvæmt þeim meginreglum sem eru tilgreindar í grein 15.

3) Að hafa fengið þjálfun um starfsþætti öryggisstjórnunarkerfisins sem notandinn notar.

Upplýsingar sem krafist er í persónulegu öryggisvottorði

7-XII. - (1) Að lágmarki skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram á persónulegu öryggisskjali:

a) Dagsetning útgáfu vottorðsins,

b) Skjalnúmerið sem rekstraraðilinn gefur út skjalið,

c) Tilboðsheiti ökumanns sem gefur út vottorðið,

ç) Nafn, eftirnafn, fæðingardagur, Lýðveldið Tyrkland Kennitala og mynd af handhafa,

d) Öryggisskuldbindingin sem handhafi vottorðsins hefur fengið vegna þjálfunar og prófana,

e) Gildistími vottorðsins,

f) Þjálfun og dagsetningar handhafa vottorðsins,

g) Matartímabil og prófanir sem gerðar eru til verkefna sem krefjast sálfræðilegrar mats.

Gildi persónulegt öryggisvottorðs

8 - 1 - Til að viðhalda gildinu um persónulegt öryggisvottorð skal handhafi vottorðsins taka þátt í endurnýjunarþjálfun útgefanda, þar sem gæði og tíðni eru skilgreind í öryggisstjórnunarkerfinu. og eiturlyf og örvandi prófanir.

(2) Læknisskýrslan og geðfræðilegar matsskýrslur um öryggisrannsóknarstarfsmenn sem ekki eru tilgreindir í þessari reglugerð eru háð heilbrigðisskilyrðum og siðfræðilegum viðmiðum sem settar eru fram í viðauka 1 og viðauka 2.

(3) Ef ráðningarsamningur starfsfólks lýkur af einhverri ástæðu fellur persónulegt öryggisvottorð út.

Staða starfslokar

9 1 - (XNUMX) Ef ráðningarsamningurinn er hætt af einhverri ástæðu skal stofnunin þar sem starfsfólkið er starfandi gefa út til starfsfólks þar sem ráðningarsamningi er sagt upp með því að gefa út eftirfarandi skjöl, óháð beiðni starfsmanna:

a) afrit af samþykktu persónulegu öryggisvottorðinu eins og það er skilgreint í gr. 10,

b) afrit af öllum skjölum sem votta allar þjálfanir, reynslu og hæfni sem starfsmenn hafa aflað sér á tímabilinu sem þeir vinna.

Afrit af samþykktu öryggisvottorði

10 - 1 - Starfsfólk sem hefur fengið persónulegt öryggisvottorð fyrir hönd XNUMX getur krafist þess frá fyrirtækinu að gefa út samþykkt afrit af persónulegu öryggisvottorðinu hvenær sem er. Flugrekendur eru skylt að gefa út samþykkt öryggisskjal og senda það til viðkomandi starfsmanna innan fimm virkra daga.

(2) Afritið af samþykktu persónulegu öryggisskjalinu er eign einstaklingsins sem hann er gefin út.

(3) Ekki er heimilt að nota afrit af samþykktu öryggisskjalinu í stað upprunalegu.

(4) Ef samningur starfsmanns er starfandi hjá öðrum rekstraraðili telur nýi vinnustaðurinn upplýsingarnar í samþykktu öryggisvottorðinu þegar nýtt öryggisvottorð er gefið út.

Ábyrgð rekstraraðila

11 - 1 - Allir rekstraraðilar bera ábyrgð á því að allir starfsmenn sem gegna mikilvægum verkefnum hafa gilt persónulegt öryggisvottorð svo lengi sem þeir eru starfandi.

(2) Allir rekstraraðilar koma á fót og fylgjast með kerfinu sem fylgist stöðugt með gildinu persónuupplýsingaskjöl í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í þessari reglugerð.

(3) Ef allir rekstraraðilar komast að því að starfsfólk geti ekki uppfyllt lágmarkskröfur um heilsu og starfsréttindi samkvæmt þessari reglugerð og reglurnar sem settar eru fram í öryggisstjórnunarkerfi þeirra:

a) stöðvar persónulegt öryggisvottorð viðkomandi starfsmanna að eilífu. Hún skal tilkynna starfsfólki skriflega um ástæður fyrir frestuninni.

b) geta ekki notað þetta starfsfólk í öryggisrannsóknum fyrr en lágmarkskröfur eru skjalfestar.

HLUTI ÞRI

Öryggiskerfið verkefni, þjálfun og próf

Öryggisverkefni

12 - 1 - Dæmi um öryggisverkefni er að finna í 3 viðauka.

(2) Allir rekstraraðilar þekkja öryggisrannsóknir innan gildissviðs öryggisstjórnunarkerfis innan eigin fyrirtækis, allt eftir umfangi starfseminnar og áhættu sem þeir verða fyrir.

(3) Starfsfólk sem annast öryggiskröfur er nauðsynlegt til að fá persónulegt öryggisvottorð.

(4) Öryggisráðandi starfsmenn mega ekki starfa meira en eitt öryggisverkefni á sama tíma og hætta öryggi.

Almennar reglur um menntun og próf

13 - 1 (XNUMX) Allir rekstraraðilar bera ábyrgð á þjálfun og prófum starfsfólksins sem annast öryggisrannsóknir sem þeir ráða, veita nauðsynlegar starfsréttindi, vera vottuð og veita endurnýjunarþjálfun.

(2) Allir rekstraraðilar koma á fót kerfi þar sem fagleg hæfni starfsfólksins sem starfar í öryggisrannsóknum er fylgst með innan öryggisstjórnunarkerfa.

Railway þjálfun og próf miðstöð

14 1 - (XNUMX). Þjálfun sem veitt er af ráðuneytinu skal veita þjálfun sem veitt er í samræmi við starfsstöðvar og / eða landsvísu starfsréttindi sem starfsnefndarnefnd gefur út.

(2) Málsmeðferð og meginreglur varðandi hæfni járnbrautarþjálfunar og prófunarstöðvar skulu vera á vegum ráðuneytisins.

Þar sem ekki er gefin út þjóðarstaðal eða menntastað

15 1 - (XNUMX) Ef ekki er um að ræða innlenda staðla eða menntaskírteini sem starfsmenntunarmiðstöðin gefur út fyrir öryggisrannsóknir, skulu allir rekstraraðilar í öryggisstjórnunarkerfinu. er ábyrgur fyrir því að veita eða veita þjálfun til starfsfólks síns til þess að öðlast nægilega og örugga vinnufærni sem tengist verkefninu og til að taka eða taka próf í fræðilegum og æfingum.

(2) Allir rekstraraðilar lýsa ítarlega öll fyrirkomulag varðandi þjálfun og próf sem um getur í fyrstu málsgrein í öryggisstjórnunarkerfum þeirra.

(3) Ráðuneytið skal meta slíka þjálfunar- og skoðunarstarfsemi við samræmismat og eftirlit með öryggisstjórnunarkerfi flugrekanda.

KAFLI FOUR

Ýmis og endanleg ákvæði

endurskoðun

16 - 1. Ráðuneytið skal skoða alla rekstraraðila í tengslum við þau atriði sem tilgreind eru í þessari reglugerð.

(2) Allir rekstraraðilar og starfsfólk þeirra eru skylt að leggja fram allar nauðsynlegar upplýsingar og skjöl meðan á skoðunarferlinu stendur.

(3) Stjórnsýsluaðgerðir sem mælt er fyrir um í járnbrautareglugerðinni sem birt er í Stjórnartíðindum nefndarinnar 19 / 11 / 2015 skal beitt öllum rekstraraðilum sem geta ekki veitt framseldar upplýsingar og skjöl.

Önnur mál

17 - 1 - Verklagsreglur og meginreglur varðandi vottun flugrekenda, sem sinna lestastjórnun og stjórnun innan rekstraraðila rekstraraðila og rekstraraðila járnbrautarteinna, skulu ákvörðuð af ráðuneytinu.

Bráðabirgðaákvæði

TILSKIPUNAR GREIN 1 - (1) Frá og með gildistökudegi þessarar reglugerðar, TCDD og TCDD Taşımacılık A.Ş. og aðrir rekstraraðilar járnbrautarfyrirtækja innan stofnunar starfsfólksins sem eru enn að vinna í öryggisrannsóknum fyrr en stofnun öryggisstjórnunarkerfa, einu sinni persónulegt öryggisvottorð gefið út af eigin stofnunum. Samt sem áður stofna og fylgjast með stofnunum þar sem gildið um persónuleg öryggisskjöl skal fylgjast stöðugt í samræmi við kröfurnar í viðauka 1 og viðauka 2. Núverandi starfsmenn skulu ekki falla undir skilyrðin sem tilgreind eru í b-lið 1. mgr. 6.

Persónulegt öryggisvottorð

ÁKVÆÐI 2 - (1) Frá og með gildistökudegi þessarar reglugerðar skulu rekstraraðilar almenningssamgöngur á vegum borgarinnar gefa út persónulegt öryggisvottorð til starfsfólks sem nú starfa í öryggisrannsóknum þar til öryggisstjórnunarkerfi eru komið á fót. Samt sem áður er komið á fót og fylgist með kerfinu þar sem gildið um persónuleg öryggisskjöl skal fylgjast stöðugt í samræmi við kröfurnar í viðauka 1 og viðauka 2. Núverandi starfsmenn skulu ekki falla undir skilyrðin sem tilgreind eru í b-lið 1. mgr. 6.

Reynsla starfsfólks sem vinnur í öryggisrannsóknum

Forgangsröð 3 - (1) Áður en þessi reglugerð öðlast gildi, TCDD, TCDD Taşımacılık A.Ş. og aðrar rekstraraðilar járnbrautar og rekstraraðila járnbrautarfyrirtækja í tengslum við öryggisverkefni, þjálfun og próf sem þeir hafa tekið tillit til eru teknar til greina þegar útgáfu öryggisvottorða er gefið af öllum rekstraraðilum.

Heilbrigðis- og sálfræðileg eftirlit

Forgangsröð 4 - (1) TCDD og TCDD Taşımacılık A.Ş. og aðrir rekstraraðilar járnbrautir annast heilbrigðis- og sálfræðileg mat á þeim starfsmönnum sem vinna í öryggisrannsóknum þar til heimilt er að veita heilbrigðis- og sálfræðilegan matsstöð í samræmi við gildandi lög.

gildi

18 XII. Gr. (1) Reglugerð þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist.

framkvæmdastjóri

19 - 1. Ákvæði þessarar reglugerðar skulu framkvæmdar af samgönguráðherra, siglingamálum og samskiptum.

Smelltu fyrir fylgiseðla

Núverandi járnbrautartilboð

Sal 10

Umferð Persaflóa

Svið 9 @ 08: 00 - Svið 11 @ 17: 00

Járnbrautarleit

1 Athugasemd

  1. járnbraut vfe
    Ef störf / útibú sem tengjast mikilvægum verkefnum voru tilgreindar, mun málið betur skilið. Í fyrsta lagi eru verkefni vélbúnaðar og CTC mikilvæg.
    Eitt af mikilvægustu er tæknimenn sem gera tæknilega eftirlit með lestunum 24 / 7. Vegna þess að þeir þurfa að hafa háþróaða reynsluþekkingu og þjálfun í starfi sínu. Það er engin neikvæðni þar sem það er óhóflegt fórn, þolinmæði og þolgæði og hollusta við óhóflega stofnunina.

athugasemdir